Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

3763 8d44 400
Reposted fromillidan illidan viaoll oll
9868 7e98 400
Reposted fromaunds aunds viakittykatze kittykatze
Reposted frompeper peper viaqbshtall qbshtall

July 07 2015

8231 6bd4 400
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viagriber griber
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viaoll oll

July 05 2015

1714 7abf 400
Reposted frombluephoenix bluephoenix viataw taw
7232 a947 400
Reposted fromparkaboy parkaboy viainspirations inspirations

Wyobraź sobie, że stajesz przed szafą. Jesteś szczupłą kobietą o miodowych włosach, zielonych oczach, wystającym tyłku i nawet nie masz na tym tyłku cellulitu (no, prawie go nie masz).

W szafie masz w 50 par butów. Ile będziesz się zastanawiać nad wyborem? Ile razy będziesz je przymierzać? Ile razy zmieniać koncepcję?

Teraz stań przed tą samą szafą w której są tylko trzy pary. O ile szybciej podejmiesz decyzję? W minutę? W pięć? 

Żyjemy w świecie, w którym jest nieograniczona liczba możliwości. Nasze życie stało się nieustannym poszukiwaniem. Najlepszych spodni, najlepszego samochodu, najlepszego proszku do prania, najlepszego partnera i laptopa.

Nie ta to inna, nie ten to następny. I zawsze, zawsze już po wyborze nachodzi nas wątpliwość: czy aby na pewno, to co wzięliśmy jest ok? A może gdzieś, jest coś lepszego? A może czegoś nie dostrzegliśmy? A może ta blondynka z pracy lepiej ciągnie (znam przypadek faceta, dla którego kluczowym argumentem przemawiającym za rozwodem był brak regularnego loda, nie nie jest półgłówkiem, tylko prawnikiem z całkiem dużą kancelarią).

Ten nadmiar, w pewnym momencie młodych ludzi usztywnia. Nie wybierają, bo boją się że zrobią źle. A życie polega właśnie na selekcji. W pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć: niestety nie będę dobrym we wszystkim. Trudno. Skupię się na tym co najlepiej mi wychodzi i sprawia najwięcej przyjemności.

Rzeczy nie muszą być zrobione na 100 proc. Aby być skutecznym wystarczy 80 proc.

— ikea
Reposted frommysoul mysoul viainspirations inspirations
9560 da87 400
Reposted fromNicinic Nicinic viainspirations inspirations
0223 e7d5 400

besttravelphotos:

Paris, France

9622 04a8 400
Reposted fromfreakish freakish viaoll oll

louisisana:

the little tongue flick

the smirk

the clenched jaw

the hooded eyes

this gif is sex.

supermishamiga:

dirty!Cockles + gag reels

8694 937d 400
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaqbshtall qbshtall

July 01 2015

the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viagriber griber
4647 5d50 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl